คลังวีดีโอ

คุณสามารถค้นหาสื่อวิดิโอ, เลือกชมตามหมวดหมู่, Favorite, Embed, Download


เศรษฐกิจเกษตร

บ้านไร่ไออุ่น

เศรษกิจการเกษตรแบบ บ้านไร่ไออุ่น การใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์


สูบรวย

องค์ความรู้เศรษฐกิจการเกษตร เครื่องสูบน้ำพลังงานแก็ส เปิดปิดได้ด้วยมือถือ